Diverse - Apel Selectie GAL Muscel Masura M4B si M5A

Adauga la favorite
Publicat pe 14/05/2022
Publicat de ASOCIATIA GAL MUSCEL
Vizualizate de 13 persoane
#19013
Verifica cu vanzatorul

Descrierea anuntului


ASOCIATIA GAL MUSCEL
COD FISCAL 36373019
Sediul in Com. Valea Mare Pravat, str, Brasovului, nr 113, jud. Argeş;Tel: 0722821788
e-mail: galmuscel@yahoo.ro,www.galmuscel.ro
Contract de Finanțare nr. C19402049011630310297/24.12.2019
Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, axa Leader

ANUNȚ APEL DE SELECȚIE: MASURA M5A si MASURA M4B

Asociația GAL Muscel anunță lansarea în perioada 20.11.2020 – 22.12.2020 :

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte : M5A–02/20-20.11.2020 si M4B–01/20-20.11.2020

Sesiunea nr. 2 din 2020 de depunere a Cererilor de finanțare pentru măsura M5A - Dezvoltarea serviciilor și infrastructurii de bază în echilibrul cu mediul și economia locală si sesiunea nr. 1 din 2020 de depunere a Cererilor de finanțare pentru măsura M4B - Incurajarea antreprenoriatului si infiintarea de activitati non - agricole măsuri prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 a GAL Muscel.
Data lansării apelurilor de selecție: proiectele se pot depune începând cu data de 20.11.2020, ora 10.00.
Data limită de primire a proiectelor : proiectele se pot depune până la data limită 22.12.2020, ora 18.00.
Tipurile de beneficiari eligibili (beneficiari direcți) :
Pentru M5A: -Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
-ONG-uri – pentru crearea/ dotarea/ dezvoltarea serviciilor de baza catre populatie.
Pentru M4B: - Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-up).
Informații detaliate privind beneficiarii eligibili sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru accesarea M5A - Dezvoltarea serviciilor și infrastructurii de bază în echilibrul cu mediul și economia locală si în Ghidul solicitantului pentru accesarea M4B - Incurajarea antreprenoriatului si infiintarea de activitati non - agricole, disponibile pe www.galmuscel.ro, secțiunea ”Prezentarea măsurilor”.
Fondurile disponibile pentru măsura lansată prin apelul de selecție :
Pentru M5A: 186.809,74 euro; Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată unui proiect : 62.269,90 euro.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% pentru proiectele negeneratoare de venit și de până la 100% în cazul proiectelor de apă / apă uzată.
Pentru M4B: 224.000 euro; Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată unui proiect : 28.000 euro.
Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% ( sprijin forfetar).
Locul unde se pot depune proiectele : la sediul GAL Muscel din comuna Valea Mare Pravăț, strada Calea Brașovului, nr.113, județul Argeș, în oricare zi lucrătoare din intervalul de timp menționat, între orele 10.00 și 18.00.

IMPORTANT ! Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor lansate prin aceste apeluri de selecție sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurilor: M5A-Dezvoltarea serviciilor și infrastructurii de bază în echilibrul cu mediul și economia locală, si M4B-Incurajarea antreprenoriatului si infiintarea de activitati non - agricole, disponibil pe www.galmuscel.ro, secțiunea ” Prezentarea măsurilor”.
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare sunt următoarele : la sediul GAL Muscel din comuna Valea Mare Pravăț, strada Calea Brașovului nr.113, județul Argeș, în oricare zi lucrătoare, în intervalul orar 10.00 – 18.00 ;
e-mail : galmuscel@yahoo.ro ; pagina web : www.galmuscel.ro, telefon : 0722821788.
IMPORTANT ! La sediul GAL Muscel este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Locație

Tara
Romania
Judet
Arges
Oras
Valea Mare Pravat