Birouri - Spatii comerciale - CUMPARARE IMOBIL CU DESTINATIA DE SEDIU CENTRAL PENTRU A.N.C.O.M.

Adauga la favorite
Publicat pe 11/06/2021
Publicat de Gabriel
Vizualizate de 36 persoane
#12568
Verifica cu vanzatorul

Descrierea anuntului

1. AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ȘI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII, cu sediul în București, str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3; e-mail: ancom@ancom.ro, web: www.ancom.ro, în calitate de autoritate contractantă.
2. OBIECTUL PROCEDURII:
Achiziția unui imobil cu destinația de sediu central pentru Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;
3. Procedura de atribuire aplicată: procedură internă;
4. Modul obținerii documentației de achiziție. Gratuit:
- prin descărcarea de pe site-ul ANCOM, respectiv www.ancom.ro – secțiunea Anunțuri – Anunțuri achiziții imobile;
- de la sediul autorității contractante;
- prin orice formă legală de transmitere, în urma unei solicitări scrise, înregistrată la ANCOM Sediul Central.
5. Termenul limită de depunere a ofertelor: data de 17.08.2020, ora 11:00;
a) Adresa la care se depun ofertele: sediul ANCOM, str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, București – Registratură;
b) Limba în care se redactează oferte: limba română;
6. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: data de 17.08.2020, ora 12:00, sediul ANCOM, str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, București;
7. Criterii de calificare ofertanți: conform Cap.2 și Cap.3 din Caietul de sarcini;
8. Criteriul de atribuire: obținerea celui mai bun punctaj, conform Cap.5 din Caietul de sarcini;
9. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă – până la 31 martie 2021;
10. Depunerea ofertelor: se va efectua conform Cap. 4, pct.4.1 - Etapa de depunere a ofertelor și Cap.8 - Modul de prezentare a ofertelor din Caietul de sarcini și ofertele pot fi depuse incepând cu data de 06 iulie 2020;
11. Reguli pentru solicitările de clarificări: Toți posibilii ofertanți pot solicita clarificări, în scris, atât de la sediul central ANCOM, cât și pe email la adresa achizitiesc@ancom.ro, până la data de 20.07.2020, ora 14:00. Solicitările primite ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare. Autoritatea contractantă va răspunde solicitării în cel mult 5 zile lucrătoare de la primire.
12. Regulile de formulare a contestațiilor: conform prevederilor Caietului de Sarcini. Contestațiile se depun, în scris, la sediul central ANCOM. Comisia de soluționare a contestațiilor va transmite ofertantului contestatar un exemplar al procesului verbal de soluționare a contestației.
13. Relații suplimentare: De luni până joi, în intervalul orar 08:30 - 17:00 și vineri, în intervalul orar 08:30 - 14:30, persoană de contact Florian Gomoi, tel. mobil/fix: 0771.168.190/ 0372.845.541 sau pe email la adresa achizitiesc@ancom.ro
14. Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor în condițiile menționate în Caietul de sarcini.

Locație

Tara
Romania
Judet
Bucuresti
Oras
Bucuresti