Alte servicii - Servicii Administrare Imobile Cluj-Napoca

Adauga la favorite
Publicat pe 29/04/2021
Publicat de codrin
Vizualizate de 13 persoane
#15533
Verifica cu vanzatorul

Descrierea anuntului

ACTIVITATE:
Administrarea proprietăților imobiliare pe raza municipiului Cluj-Napoca (deocamdată) închiriere , vânzare-cumpărare , evaluări , rezolvarea problemelor juridice , întocmire dosare , documentații necesare , în baza unui contract de administrare , apartamente în zone rezidențiale , apartamente în bloc, managementul financiar – contabil, precum și servicii complementare și conexe. Garantarea calității și a discreției serviciilor de administrare imobile prin asigurări personale, profesionale și prin nivelul ridicat de profesionalism , încredere , bună judecată și experienţă ale personalului angajat sau colaborator.SERVICII:
- prezentare profesională a proprietății dvs prin fotografii si video;
- promovarea pe toate canalele de specialitate: online media ,facebook, google plus, linkedin , anunțuri , ziare ;
- promovarea către clienți din portofoliu personal;
- deplasare și vizionarea proprietății cu potențialii chiriași;
- comisioane reduse la închirierea proprietății;
- verificarea eligibilității chiriașilor;
- elaborarea contractului de închiriere și a altor documente;
- negocierea clauzelor contractului de închiriere în favoarea proprietarului;
- întocmirea proceselor verbale de predare-primire;
- plata chiriei în contul proprietarului -cu confirmare (lunar , anual , variante)
- efectuarea altor posibile plăți compensatorii în cuantumul chiriei sau a altor venituri;
- verificarea periodică a stării proprietății;
- verificarea plăților la întreținere și a facturilor de utilități pentru evitarea deconectărilor
- verificare index contoare apa , electricitate , gaz;
- aducerea la cunostința proprietarilor a situației imobilului săptămînal;
- prezența în teren - vizitarea și inspecția regulată a proprietății;
- menținerea relațiilor cu instituțiile, furnizorii de utilități și echipele de intervenție:
- menținerea relațiilor bune și foarte bune cu chiriași;
- maximizarea veniturilor din închirierea proprietăților;
- obținerea certificatului energetic;
- evaluarea proprietății în cazul vânzării, moșteniri , impozitării , coproprietate ,etc;
- întocmirea oricărei documentații necesare proprietății (prin colaborări locale);
- încheierea / reînnoirea asigurării proprietății;
- consultanță legală (avocat) pentru rezolvarea situațiilor neclare sau de neplată;
- orice alte demersuri necesare sau obligatorii;
- reprezentarea proprietarilor în adunarea asociației de proprietari;
- verificarea veridicității și rezonabilității deciziilor și hotărîrilor asociației de proprietari;
- soluționare eventualelor neînțelegeri cu alți proprietari sau asociația de proprietari;
- actualizări acte (CF , certificate fiscale , alte acte);
- asistență în repararea eventualelor defecțiuni;
- procurarea mijloacelor materiale necesare pentru întreținerea și reparațiile curente;
- asigurarea de personal specializat de încredere (electric , sanitar , renovare, mutări , debarasări lucruri sau mobilă ,curațenie , transport , documentații , instituții statale sau municipale)
- efectuarea pre-reviziilor instalațiilor termice/electrice (pt a evita pierderi sau întreruperi în fluxul chiriilor sau eventuale daune / stricăciuni);
- istoricul încasărilor, plăților și tuturor cheltuielilor;
- reprezentarea în fața autorităților de impozitare (amănunte în privat);
- evitarea dublei impozitări (în cazul statelor UE sau SUA/Canada);
- ajustare anuala a prețului chiriei conform indicelui pieței imobiliare;
- soluții personalizate, tarife si prețuri ca procent (%) din venituri în funcție de proprietate și situație;
- asistentă juridică (avocat) în soluționarea diverselor spețe survenite (la cerere);
- transparență contabilă și fiscală ( facturi , chitanțe , devize , etc);

Serviciile sunt oferite în baza unui contract ferm de administrare prin care sunt stabilite clar raporturile cu posibilii clienții și serviciile convenite cu aceștia. Taxa de administrare pe care o percepem diferă de la client la client, în funcție de complexitatea serviciilor solicitate și de numărul de apartamente ce urmează a fi administrate.
Relatia administrator - client poate fi : persoana fizica - persoana fizica , firma - persoana fizica ,
firma – firma în funcție de avantajele aduse clientului (amănunte în privat);
Tarife și prețuri: procent (%) din venituri prin negociere reciproc avantajoasă.
CONTACT: Tel: 0746 400 819 Mail: codringoron@vivaldi.net

DISPONIBILITATE: 365 /24/ 7

Locație

Tara
Romania
Judet
Cluj
Oras
Cluj-Napoca